تولیتی فضا
تولیتی فضا

آیا انرژی‌های خورشیدی و هسته‌ای برای مریخ‌نشینان آینده کافی خواهند بود؟

ساکنان آینده‌ی مریخ برای تأمین انرژی مستعمره‌نشین‌های خود در سیاره‌ی سرخ چه گزینه‌هایی دارند؟ آیا انرژی هسته‌ای و انرژی خورشیدی برای بشر روی مریخ کافی خواهد بود؟ افرادی مانند...