افراد مشهور تولیتی
افراد مشهور تولیتی

رسوایی جنسی جدید ایلان ماسک: ارتباط با همسر هم‌بنیانگذار گوگل

رسوایی جنسی جدید ایلان ماسک: ارتباط با همسر هم‌بنیانگذار گوگل طبق گزارشی جدیدی که از سوی وال استریت ژورنال منتشر شده، ایلان ماسک به یکی از دوستان قدیمی خود یعنی هم‌بنیانگذار...