اسپیور ضدعفونی
اسپیور ضدعفونی

آیا هیدروژن پرواکسید می‌تواند باعث کاهش میزان بستری شدن در بیمارستان و کاهش عوارض عفونت سارس-کووید-۲ شود؟

۱۹اردیبهشت دپارتمان گوش و حلق و بینی، AIAS Structure of Afragola، Afragola، ناپل، ایتالیا، ۲ دپارتمان علوم اعصاب و علوم باروری و دندانپزشکی، دانشکده پزشکی و جراحی، دانشگاه ناپل فدریکو II،...